Întocmire evidență contabilă

Procesare documente și întocmire evidență contabilă

Întocmire evidență contabila în Satu Mare

Întocmire evidență contabilă în Satu Mare

Servicii de procesare documente și întocmire evidență contabilă pentru societățile din Satu Mare.

Evidență contabilă cuprinde:

- asistare și reprezentare la controale fiscale etc.
- înregistrarea și centralizarea documentelor primare;
- întocmirea de dispoziții de plata/încasare către casierie;
- întocmirea deconturi de cheltuieli;
- contabilitatea NIR-uri (note de intrare-recepție);
- contabilitatea registrului de casă.

În funcție de complexitate, durata de execuție și volumul activității, tariful pentru întocmirea evidenței contabile se stabile prin contractul încheiat între părți.